Beth yw Gofynion Uned 3 Adran B?

Beth yw Gofynion Uned 3 Adran B?

Craffu ar agwedd prawf ddarllen o’r papur arholiad Uned 2  Craffu ar reolau iaith benodol  Sut i wella fy nealltwriaeth o’r cwestiwn?