Tymor y Gwanwyn 2023

Bydd y sesiynau adolygu canlynol yn rhedeg yn ystod mis Mawrth 2023.

Sesiynau Adolygu TGAU – Pynciau Craidd

 

Wythnos 4 - wythnos yn cychwyn 27 Mawrth

Dydd Llun 27 Mawrth Dydd Mawrth 28 Mawrth Dydd Mercher 29 Mawrth Dydd Iau 30 Mawrth
 17:15-18:00

Cymraeg Ail Iaith
Disgrifio

⇒ Mathemateg (Uwch)
Ystadegau 2

Ymddiheuriadau – Ni fydd sesiwn fyw heno ond bydd recordiad ar gael ar y wefan yn fuan.

Mathemateg (Canolradd)
Ystadegau
Cymraeg
Gweithgaredd ymarferol
 18:15-19:00

Bioleg
Clefyd, Amddiffyniad a Thriniaeth

Cemeg
Electrolysis (Trifflyg yn unig)
Ffiseg
Trosglwyddo Gwres (Dargludiad, Darfudiad a Phelydriad)

Does dim angen cofrestru. Cliciwch ar y pwnc i gael mynediad i’r digwyddiad byw.

Sesiynau Adolygu Uwch Gyfrannol – Pynciau Craidd

 

Wythnos 4 - wythnos yn cychwyn 27 Mawrth

Dydd Llun 27 Mawrth Dydd Mawrth 28 Mawrth Dydd Mercher 29 Mawrth Dydd Iau 30 Mawrth
 17:15-18:00 Mathemateg
Dilyniannau a Chyfresi – Theorem Binomial

Cymraeg
Siwan, Saunders Lewis

 

 18:15-19:00 Bioleg
Maethiad

Cemeg
Ymbelydredd

 

Ffiseg
Cinemateg

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Sesiynau Adolygu Safon Uwch Pynciau Craidd

 

Wythnos 4 - wythnos yn cychwyn 27 Mawrth

Dydd Llun 27 Mawrth Dydd Mawrth 28 Mawrth Dydd Mercher 29 Mawrth Dydd Iau 30 Mawrth
 17:15-18:00 Mathemateg
Dull Newton-Raphson

 18:15-19:00 Bioleg
Yr arholiad ymarferol
Ffiseg
Anwythiad Electromagnetic

Cemeg
Cemeg bloc P

 

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.