Tymor y Gwanwyn 20223

Bydd y sesiynau adolygu canlynol yn rhedeg yn ystod tymor y Gwanwyn.

Sesiynau Adolygu TGAU – Pynciau Di-graidd

 

Wythnos 1 - wythnos yn cychwyn 23 Ionawr

Dydd Llun, 23 Ionawr Dydd Mawrth, 24 Ionawr Dydd Mercher, 25 Ionawr Dydd Iau, 26  Ionawr
 17:15-18:00

Ffrangeg

Sut i baratoi am y themâu

Daearyddiaeth

1.1 Tirweddau Nodedig a 1.3 Dalgylchoedd afonydd yng Nghymru

Busnes

Cyllid

 18:15-19:00

Hanes

Uned 3 Trosedd a Chosb C6 + C7

⇒ Sbaeneg

Sut i baratoi am y themâu

Iechyd a Gofal

Camau bywyd, twf, datblygiad CDEC

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Wythnos 2 - wythnos yn cychwyn 30 Ionawr

Dydd Llun, 30 Ionawr Dydd Mawrth, 31 Ionawr Dydd Mercher, 1 Chwefror Dydd Iau, 2 Chwefror
 17:15-18:00

Ffrangeg

Llun ar gerdyn

Daearyddiaeth

3.1 Prosesau a Thirffurfiau Tectonig

Busnes

Twf Busnes

 18:15-19:00

Hanes

Uned 2 – Papur UDA: Cwestiwn Traethawd Cwestiwn 12 marc

Sbaeneg

Sgiliau Cyfieithu: Sbaeneg i Gymraeg

Iechyd a Gofal

Y ffactorau corfforol emosiynol. cymdeithasol ac economaidd sy’n effeithio ar def a datblygiad

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Wythnos 3 - wythnos yn cychwyn 6 Chwefror

Dydd Llun, 6 Chwefror Dydd Mawrth, 7 Chwefror Dydd Mercher, 8 Chwefror Dydd Iau, 9 Chwefror
 17:15-18:00

Ffrangeg

Arholiad gwrando

Daearyddiaeth

4.1 a 4.2 Peryglon Arfordirol a’u rheolaeth

Busnes

Dylanwad moesegol ar weithgaredd busnes

 18:15-19:00

Hanes

Uned 1 – Papur Prydain Cwestiwn dehongli Prydain Cysylltiadau – Cwestiwn 12 marc

Sbaeneg

Arholiad gwrando

Iechyd a Gofal

Y ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio ar dwf a datblygiad

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Wythnos 4 - wythnos yn cychwyn 13 Chwefror

Dydd Llun, 13 Chwefror Dydd Mawrth, 14 Chwefror Dydd Mercher, 15 Chwefror Dydd Iau, 16 Chwefror
 17:15-18:00

Ffrangeg

Problemau Cymdeithasol / Amgylcheddol

Daearyddiaeth

5.4 Gweithgareddau ecosystem a phrosesau a 8.2 rheoli ecosystem

Busnes

Sut i gynllunio ac ymateb i gwestiynau arholiad estynedig

 18:15-19:00

Hanes

Technegau adolygu / Tasgau adolygu

Sbaeneg

Sgiliau Cyfieithu: Cymraeg i Sbaeneg

Iechyd a Gofal

Ffyrdd o hybu twf, datblygiad a llesiant

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Sesiynau Adolygu Uwch Gyfrannol – Pynciau Di-graidd

 

Wythnos 1 - wythnos yn cychwyn 23 Ionawr

Dydd Llun, 23 Ionawr Dydd Mawrth, 24 Ionawr Dydd Mercher, 25 Ionawr Dydd Iau, 26  Ionawr
 17:15-18:00 Hanes
Cyflwyniad i Uned 1: Pwyso a Mesur yn erbyn y Mater dan Sylw
 18:15-19:00

Ffrangeg

Gramadeg – adolygu berfau

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Wythnos 2 - wythnos yn cychwyn 30 Ionawr

Dydd Llun, 30 Ionawr Dydd Mawrth, 31 Ionawr Dydd Mercher, 1 Chwefror Dydd Iau, 2 Chwefror
 17:15-18:00 Hanes
Adran B – ateb yn thematig
 18:15-19:00

Ffrangeg

Llafar – Cerdyn A

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Wythnos 3 - wythnos yn cychwyn 6 Chwefror

Dydd Llun, 6 Chwefror Dydd Mawrth, 7 Chwefror Dydd Mercher, 8 Chwefror Dydd Iau, 9 Chwefror
 17:15-18:00 Hanes
Arferion traethodau da
 18:15-19:00

Ffrangeg

Llafar – Cerdyn A

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Wythnos 4 - wythnos yn cychwyn 13 Chwefror

Dydd Llun, 13 Chwefror Dydd Mawrth, 14 Chwefror Dydd Mercher, 15 Chwefror Dydd Iau, 16 Chwefror
 17:15-18:00 Hanes
Adolygu cynnwys
 18:15-19:00

Ffrangeg

Sut i baratoi am y cwestiynau ffilm – La Rafle

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Sesiynau Adolygu Safon Uwch – Pynciau Di-graidd

 

Wythnos 1 - wythnos yn cychwyn 23 Ionawr

Dydd Llun, 23 Ionawr Dydd Mawrth, 24 Ionawr Dydd Mercher, 25 Ionawr Dydd Iau, 26  Ionawr
 17:15-18:00 Hanes
Cyflwyniad i Uned 3
 18:15-19:00

Ffrangeg

Gramadeg – gofynion CBAC

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Wythnos 2 - wythnos yn cychwyn 30 Ionawr

Dydd Llun, 30 Ionawr Dydd Mawrth, 31 Ionawr Dydd Mercher, 1 Chwefror Dydd Iau, 2 Chwefror
 17:15-18:00 Hanes
Adran B – sut i ateb yn thematig
 18:15-19:00

Ffrangeg

Prosiect Ymchwil Annibynnol

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Wythnos 3 - wythnos yn cychwyn 6 Chwefror

Dydd Llun, 6 Chwefror Dydd Mawrth, 7 Chwefror Dydd Mercher, 8 Chwefror Dydd Iau, 9 Chwefror
 17:15-18:00 Hanes
Arferion traethodau da + newid a pharhad
 18:15-19:00 Ffrangeg
Technegau ar gyfer ateb cwestiynau Gwrando a Darllen

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.

Wythnos 4 - wythnos yn cychwyn 13 Chwefror

Dydd Llun, 13 Chwefror Dydd Mawrth, 14 Chwefror Dydd Mercher, 15 Chwefror Dydd Iau, 16 Chwefror
 17:15-18:00 Hanes
Adolygu cynnwys
 18:15-19:00

Ffrangeg

Awgrymiadau ar gyfer trochi eich hun mewn Ffrangeg

Cliciwch ar y pynciau cyn dechrau’r sesiwn i gael mynediad i’r sesiynau adolygu byw.