Gwanwyn 2022 – Amserlen Safon Uwch

Cliciwch ar “English” yn y gornel dde top i gael mynediad i’r sesiynau/recordiadau Saesneg

Defnyddiwch yr adran hidlo i chwilio am y recordiad ac adnodd perthnasol

Wythnos 4

28/03/2022 – 31/03/2022

Symudwch rhwng y tabiau isod a chliciwch ar y pwnc perthnasol i gael mynediad at y digwyddiadau byw AM DDIM.

Sesiynau Cymraeg

16:15 – 17:00

⇒ Cemeg Safon Uwch

17:15 – 18:00

⇒ Hanes Safon Uwch

18:15 – 19:00

 ⇒ Cymraeg Ail Iaith A Level

 

English Sessions

16:15 – 17:00 (English sessions)

⇒ Chemistry A Level

17:15 – 18:00 (English sessions)

⇒ History A Level

18:15 – 19:00 (English sessions)

 ⇒ Cymraeg Ail Iaith A Level

Sesiynau Cymraeg

16:15 – 17:00

 (ni fydd sesiynau Ffiseg Safon Uwch yn rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg)

17:15 – 18:00

⇒ Ffrangeg Safon Uwch

 

English Sessions

16:15 – 17:00 (English sessions)

⇒ Physics A Level

17:15 – 18:00 (English sessions)

⇒ Electronics / Electroneg A Level (ddwyieithog)

18:15 – 19:00 (English sessions)

⇒ French A Level

Sesiynau Cymraeg

17:15 – 18:00

⇒ Bioleg Safon Uwch

 

 (ni fydd sesiynau Seicoleg  Safon Uwch yn rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg)

18:15 – 19:00

 (ni fydd sesiynau Busnes Safon Uwch yn rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg)

 

English Sessions

16:15 – 17:00 (English sessions)

⇒ Biology A Level

17:15 – 18:00 (English sessions)

⇒ Psychology A Level

18:15 – 19:00 (English sessions)

⇒ Business A Level

Sesiynau Cymraeg

16:15 – 17:00

⇒ Mathemateg Safon Uwch (wedi’i ohirio oherwydd salwch)

17:15 – 18:00

 (ni fydd sesiynau Gwleidyddiaeth Safon Uwch yn rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg)

18:15 – 19:00

 (ni fydd sesiynau Sbaeneg Safon Uwch yn rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg)

 

English Sessions

16:15 – 17:00 (English sessions)

⇒ Mathematics A Level

17:15 – 18:00 (English sessions)

⇒ English A Level

⇒ Politics A Level

18:15 – 19:00 (English sessions)

⇒ Spanish A Level