Swyddi Gwag

 

Athro/Athrawes Troseddeg

Mae e-sgol yn awyddus i benodi addysgwr blaengar a chydwybodol i ddysgu cwrs CBAC Tystysgrif a Diploma Cymhwysol Lefel 3 Troseddeg i grŵp o ddisgyblion o glwstwr o ysgolion yng Ngheredigion, i ddechrau ar 1af o Fedi, 2022. Croesawir ceisiadau gan athrawon profiadol ynghyd ag athrawon newydd gymhwyso.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

e-sgol Troseddeg-Criminology

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, cliciwch yma

Dyddiad cau – 10/05/2022

 

Cydlynydd Gweithredol e-sgol

Mae e-sgol yn awyddus i benodi unigolyn i gydlynu’r prosiect a chynnig cymorth i bennaeth strategol ac arweinwyr e-sgol, trwy fod yn gyswllt cyson gydag Adnoddau Dynol a Chyllid, marchnata’r prosiect a threfnu Carlam Cymru a’r gynhadledd flynyddol, ymysg pethau eraill.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Cydlynydd Gweithredol e-sgol

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, cliciwch yma

Dyddiad cau – 18/05/2022