Ymlaen Gyda’r Dysgu

Gwersi Cymraeg ar-lein i ddysgwyr ail iaith ym mlynyddoedd 12 a 13

Mae Llywodraeth Cymru am i bobol ifanc 16-25 oed barhau i dderbyn gwersi Cymraeg wedi iddynt gwblhau eu cyrsiau TGAU.

Nod Ymlaen Gyda’r Dysgu yw darparu gwersi Cymraeg i ddysgwyr ail iaith 16-18 mlwydd oed, ym mlynyddoedd 12 a 13 sydd ddim am barhau i astudio Lefel A Cymraeg Ail Iaith. Mae’r cynnig yna yn bennaf i ddysgwyr Cymraeg ond hefyd i’r rheiny sy’n teimlo eu bod angen rhywfaint mwy o hwb efo’u sgiliau ieithyddol.

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac e-sgol yn cydweithio ar y Cynllun, gyda twitoriaid y Ganolfan yn darparu’r sesiynau.

Mae ail beilot y Cynllun yn rhedeg ym Mhowys a Cheredigion yn ystod Tymor yr Haf 2023 gan ymestyn y prosiect trwy Gymru erbyn Medi 2023.

Barn y dysgwyr

“Rydw i’n hoffi y cwrs achos rydw i’n gallu siarad Cymraeg gyda athrawes garedig. Hefyd, gyda’r iaith Cymraeg, gallwch chi wneud ffrindiau newydd, datblygu sgiliau newydd, a chael hwyl.”

Tomos, disgybl blwyddyn 12 wnaeth ddilyn cwrs Ymlaen Gyda’r Dysgu yn ystod Tymor yr Hydref, 2022.

Sut mae Ymlaen Gyda’r Dysgu yn gweithio?

 • 6 sesiwn yn ystod tymor yr Haf 2023.
 • 1 sesiwn yr wythnos ar-lein i bob myfyriwr Bl 12 ac/neu Bl 13.
 • Tiwtor Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn darparu’r gwersi.
 • Mae sesiynau ar gael i ysgolion Powys a Cheredigion yn ystod Tymor yr Haf 2023. Os ydych mewn ysgol mewn sir arall yng Nghymru, bydd sesiynau ar gael i chi yn Medi 2023.
  Ebostiwch siwan.richards@e-sgol.cymru gyda’ch diddordeb.
 • Tystysgrif a phecyn e-sgol i longyfarch y rhai fu’n llwyddiannus.

Cofrestru

I gofrestru ar gyfer Ymlaen Gyda’r Dysgu i dymor yr haf 2023, llenwa’r ffurflen fer yma. Fe fyddwn mewn cyswllt yn fuan.

Cwestiynau Cyffredin
Beth yw Ymlaen Gyda’r Dysgu?

Mae prosiect Ymlaen Gyda’r Dysgu yn darparu sesiynau ar-lein i ddysgwyr ail iaith ym mlynyddoedd 12 a 13 sydd ddim am barhau i astudio Lefel A Cymraeg Ail Iaith. Mae’r cynnig yna yn bennaf i ddysgwyr Cymraeg ond hefyd i’r rheiny sy’n teimlo eu bod angen rhywfaint mwy o hwb efo’u sgiliau ieithyddol. Fe wnaeth y prosiect redeg ym Mhowys yn ystod Tymor yr Hydref 2022, a bydd yn rhedeg eto yn nhymor yr haf i ysgolion Powys a Cheredigion cyn ehangu dros Gymru ym mis Medi 2023.

Pa mor aml mae’r sesiynau?

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal unwaith yr wythnos, ar amser sy’n siwtio’r rhan fwyaf o’r disgyblion.

Sut mae’r sesiynau yn gweithio?

Bydd disgyblion yn ymuno â chyfarfod Teams gan ddefnyddio eu cyfrif Hwb, mewn ystafell yn eu hysgol. Bydd Tiwtor Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn dysgu’r sesiynau.

Beth yw’r buddion o wneud cwrs Ymlaen Gyda’r Dysgu?
 • Cyfle gwych i ddysgwyr ail iaith sydd eisiau parhau i ddysgu’r Gymraeg neu ddatblygu hyder yn eu defnydd o’r iaith.
 • Gall dysgwyr sy’n deall mwy nag un iaith feddwl yn fwy creadigol a mwy hyblyg.
 • Mae cyflogwyr yn chwilio am staff sydd â sgiliau dwyieithog, Cymraeg a Saesneg.
 • Ar gyfartaledd, mae pobl ddwyieithog yn ennill rhwng 8 a 10% yn fwy o gyflog oherwydd eu gallu i weithio mewn dwy iaith.
Sut alla i roi fy enw ymlaen i wneud Ymlaen Gyda’r Dysgu?

Llenwa’r ffurflen fer yma, ac fe fyddwn mewn cyswllt yn fuan!

Eisiau trafod ymellach?

Os oes gyda ti fwy o gwestiynau neu eisiau trafod ymhellach, cysyllta gyda Siwan ar siwan.richards@e-sgol.cymru