Bioleg UG – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Mercher, 3ydd Mawrth

Deunydd Gwers

Bioleg UG (Sesiwn 1).pdf – Google Drive


Sesiwn 2 – Dydd Mercher, 10fed Mawrth

Deunydd Gwers

Carlamu_2021 (2) – Google Slides


Sesiwn 3 – Dydd Mercher, 17eg Mawrth

Deunydd Gwers

Carlamu 2021_cell bilenni – Google Slides


Sesiwn 4 – Dydd Mercher, 24ain Mawrth

Deunydd Gwers

Carlamu 2021_cell bilenni – Google Slides