Carlam Cymru

Os hoffai unrhyw athrawon diddordeb cefnogi a chyflwyno sesiynau adolygu Carlam Cymru yn y dyfodol, ewch i’r dudalen Swyddi Gwag.

Recordiadau

Llywich trwy’r opsiynau isod i gael mynediad at gyfres o recordiadau ac adnoddau ar gyfer amryw o bynciau craidd ac all-graidd.

Cefndir

Ym mis Ionawr 2021, penododd Llywodraeth Cymru ag e-sgol i hwyluso a chynnal cyfres o sesiynau adolygu byw ar gyfer myfyrwyr TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

Nod y sesiynau yw i gyfoethogi gwybodaeth y myfyrwyr mewn wahanol pynciau ac i eistedd wrth ymyl y gwaith anhygoel mae’r athrawon yn eu cyflawni yn eu hysgolion. Mae’r sesiynau adolygu byw AM DDIM ar gael i bob myfyrwr ledled Cymru, ble bynnag maent yn byw a’u cefndir.

Fel prosiect, mae e-sgol wedi recriwtio athrawon profiadol i gyflwyno’r sesiynau adolygu byw. Mae mwy na 50 o athrawon o bob rhan o Gymru wedi cefnogi’r fenter.

Mae’r athrawon hyn yn cyflwyno’r digwyddiadau byw AM DDIM ar ôl ysgol trwy Microsoft Teams trwy Hwb. Yna gall myfyrwyr naill ai diwnio mewn a gwylio’r sesiynau hyn yn fyw ar y dyddiad a’r amser penodol. Neu fel arall, gall myfyrwyr wylio’r recordiadau a chael mynediad at yr adnoddau perthnasol ar amser mwy addas.

Hyd yma, mae 3 rownd o sesiynau adolygu Carlam Cymru wedi’u darparu, sef Gwanwyn 2021, Hydref 2021 a Gwanwyn 2022.

Cymrodd 54 athro, ledled Cymru, ran yn y sesiynau adolygu

Hyd yma, mae 432 o sesiynau adolygu wedi'u darparu

Dilynwyd y sesiynau yn fyw, neu gwyliwyd y recordiadau gan dros 9000 o ddisgyblion

Dyma rhai sylwadau o’r disgyblion:

“roedd camau strwythuredig i bob sesiwn”

“roedd yr athro yn atgyfnerthu gwaith roedden wedi gwneud”

“roedd yn dda cael rhywun yn mynd trwy’r agweddau allweddol mewn ffordd a oedd yn briodol i’r bwrdd arholi”

“roedd yn dda cael yr adnoddau i edrych yn ôl arnynt pe byddem dal yn ansicr”

Ymatebion disgyblion yn dilyn gwerthusiad o'r digwyddiadau

%

97% o’r disgyblion yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod y sesiynau’n ddefnyddiol i’w anghenion

%

100% o’r disgyblion yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod y cynnwys/adnoddau wedi'u trefnu'n dda ac yn hawdd eu dilyn

%

100% o’r disgyblion yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod y cyflwyniadau yn glir ac yn effeithiol

%

100% o’r disgyblion yn dweud byddent yn ymuno â'r sesiynau petai’r sesiynau Cyrsiau Carlam Cymru yn rhedeg eto