Dyma gyfle i chi gael dweud eich dweud! Mi fydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych.

Ydych chi’n athro sy wedi defnyddio fideos Carlam Cymru? – Dwedwch wrthon ni be rydych chi’n ei feddwl o’r fideos trwy gwblhau’r holiadur hwn!

Wyt ti’n ddysgwr sy wedi gwylio fideos Carlam Cymru?  – Mae dy farn di’n bwysig. Cwblha’r holiadur hwn i ddweud wrthon ni be rwyt ti’n ei feddwl o’r fideos.

Fideos

Porwch drwy’r opsiynau isod i gael mynediad at gyfres o fideos ac adnoddau ar draws amrywiaeth eang o bynciau.

 

Yn newydd eleni:

  • fideos Lles – yn rhoi tips ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod cyfnod yr arholiadau

  • fideos ar Sgiliau Adolygu – yn cynnig tips ar sut i wneud y gorau o’ch amser adolygu.

Carlam Cymru

Os ydych chi’n athrawon cyfredol ac â diddordeb mewn cefnogi a chyflwyno sesiynau adolygu Carlam Cymru yn y dyfodol, ewch i’r dudalen Swyddi Gwag.