Porwch ein Fideos Diweddaraf ar bob lefel – gweler isod.

Bydd fideos Uwch Gyfrannol a Safon Uwch newydd yn cael eu hychwanegu at y casgliad o adnoddau ar y wefan o ddiwedd mis Chwefror. 

  • Sgroliwch i lawr i Fideos Diweddaraf a gwyliwch y fideos yn eich amser eich hun.
  • Nodwch unrhyw gwestiynau sydd gennych chi ar y cynnwys.
  • Ar ôl hynny, dewch i’r un Sesiwn Fyw fesul pwnc a lefel.

Fyddwch chi ddim yn cael eich gweld gan y cyflwynydd nag ar y sgrin ond mi fydd cyfle i chi ofyn cwestiynau yn y sianel holi ac ateb (Q&A).  

18-21 Mawrth (Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a’r Gwyddorau) – gweler yr Amserlen isod

Sesiynau Lles

Dewch i’n Sesiynau Byw ar y thema Lles – gweler yr amserlen isod. Fyddwch chi ddim yn cael eich gweld gan y cyflwynydd nag ar y sgrin, ond mi fydd cyfle i chi ofyn cwestiynau yn y sianel holi ac ateb (Q&A).

Fideos

Porwch drwy’r opsiynau isod i gael mynediad at gyfres o fideos ac adnoddau ar draws amrywiaeth eang o bynciau.

Sesiynau Lles

Dydd Mercher 14 Chwefror

17:00-17:45

Dydd Mercher 28 Chwefror

17:00-17:45

Dydd Mercher 6 Mawrth

17:00-17:45

Dydd Mercher 7 Mawrth

17:00-17:45

Sesiwn Lles 1 Sesiwn Lles 2 Sesiwn Lles 3 Sesiwn Lles 4
Adeiladu gwydnwch Cynllunio wythnos llesol Maeth a Llesiant Byddwch y fersiwn gorau o chi eich hun

Does dim angen cofrestru. Cliciwch ar y ddolen i fynd i mewn i’r digwyddiad byw.

Sesiynau Adolygu UG a Safon Uwch byw - Cymraeg, Cymraeg Ail Iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth

Dydd Llun 18 Mawrth Dydd Mawrth 19 Mawrth Dydd Mercher 20 Mawrth Dydd Iau 21 Mawrth
17:30-18:15 ⇒ UG Ffiseg

⇒ UG Mathemateg

⇒ UG Cymraeg ⇒ UG Bioleg
18:30-19:15

⇒ UG Cemeg

⇒ Safon Uwch Ffiseg

⇒ UG Cymraeg Ail Iaith

⇒ Safon Uwch Mathemateg

⇒ Safon Uwch Cemeg

⇒ Safon Uwch Bioleg

⇒ Safon Uwch Cymraeg

Does dim angen cofrestru. Cliciwch ar y ddolen i fynd i mewn i’r digwyddiad byw.

Carlam Cymru

Os ydych chi’n athrawon cyfredol ac â diddordeb mewn cefnogi a chyflwyno sesiynau adolygu Carlam Cymru yn y dyfodol, ewch i’r dudalen Swyddi Gwag.