Cyrsiau

O’r rhestr isod, mi welwch chi, drwy’r prosiect e-sgol, fod mwy o opsiynau ar gael i’w haddysgu’n rhithwir nag y byddech chi wedi disgwyl efallai.

Os ydych chi’n newydd i’r prosiect, mae’r cyrsiau isod ar gael o fewn clystyrau penodol, ac efallai na fyddant ar gael i ysgolion y tu allan i’r clwstwr hwn.  Os welwch chi gyrsiau penodol yr hoffech gael mynediad atynt, cysylltwch ag ymholiadau@e-sgol.cymru a gallwn drafod y posibiliadau gyda’r ysgolion hynny.

Os ydych chi’n ysgol neu’n awdurdod newydd a hoffai fod yn rhan o’r prosiect, darllenwch  “Gwybodaeth i Ysgolion” a  chysylltwch â thîm e-sgol.

Ein Ardaloedd

Pynciau

Ysgol Cyrsiau Blwyddyn Athrawon
Ysgol Bro Pedr Mathemateg Bellach Blwyddyn 12 a 13 Mrs. E . Powell & Mr. D. Jones
Ysgol Bro Pedr Troseddeg Blwyddyn 13 Mr. J. Jenkins
Ysgol Bro Pedr Ffrangeg Blwyddyn 12 Mrs. G. Cuvillier
Ysgol Bro Pedr Busnes Blwyddyn 12 Mrs. A. Jones & Mrs. H. Dafis
Ysgol Bro Teifi Gwyddor Feddygol Blwyddyn 12 a 13 Mrs. E. Evans & Mrs. C. Jones
Ysgol Bro Teifi / Penweddig TGCh Blwyddyn 13 Mrs. L. Slaymaker & Mr. J Brayley
Ysgol Bro Teifi Seicoleg Blwyddyn 12 Mrs. E. Morgan
Ysgol Penweddig TGCh Blwyddyn 12 Mr. J. Brayley
e-sgol Troseddeg Blwyddyn 12 Mr. E. Madoc-Jones

Pynciau

Ysgol Cyrsiau Blwyddyn Athrawon
Ysgol Bro Hyddgen Cymraeg Blwyddyn 12 Mrs. H. ap Robert & Mr. P. Jones
Ysol Bro Caereinion Y Gyfraith Blwyddyn 12 Mrs. H. Jones
Ysgol Uwchradd Drenewydd Cymdeithaseg Blwyddyn 12 a 13 Mrs. B. Jones
Ysgol Uwchradd Drenewydd Y Gyfraith Blwyddyn 12 a 13 tbc
Ysgol Uwchradd Llanidloes Ffiseg Blwyddyn 12 Mr. S. Ealey-Fitzgerald
Ysgol Uwchradd Llanidloes Gwyddor y Fôr Blwyddyn 13 Dr. S. Creasey
Ysgol Uwchradd Llanidloes Gwleidyddiaeth Blwyddyn 13 Mr. A. Morel and Mr. J. Jones
Ysgol Llanfyllin Mathemateg Bellach Blwyddyn 12 Mr. W. Ferguson and Mr. L. Pryce
Ysgol Uwchradd y Trallwng Ffrangeg Blwyddyn 12 Mrs. L. Winter

Pynciau

Ysgol Cyrsiau Blwyddyn Athrawon
Ysgol Uwchradd Aberhonddu Daearyddiaeth Blwyddyn 13 Mrs. R. Carpenter
Ysgol Calon Cymru Mathemateg Bellach Blwyddyn 12 Mr. S. Rees & Mr. B. Hardiman
Ysgol Calon Cymru Seicoleg Blwyddyn 12 a 13 Mrs. N. Taylor
Ysgol Calon Cymru Cymraeg Ail Iaith Blwyddyn 12 a 13 Mrs. L. Davies & Mrs. B. Price
Ysgol Uwchradd Crughywel TGCh Blwyddyn 12 Mr. G. Elliott
Ysgol Uwchradd Crughywel Almaeneg Blwyddyn 12 a 13 Mrs. K. Bosley
Ysgol Uwchradd Crughywel Cyfrifiadureg Blwyddyn 12 a 13 Mr. A. Lewis
Ysgol Uwchradd Gwernyfed Cymdeithaseg Blwyddyn 12 a 13 Mrs. S. Adams and Ms. S. Pritchard
Ysgol Uwchradd Gwernyfed Gwleidyddiaeth Blwyddyn 12 a 13 Mr. P. Hancock
Ysgol Maesydderwen Ffrangeg Blwyddyn 12 Mrs. M. Lloyd
Ysgol Maesydderwen Astudiaethau Cyfryngau Blwyddyn 12 Mrs. T. Hales

Pynciau

Ysgol

Cyrsiau

Blwyddyn

Athrawon

Ysgol Dyffryn Conwy

Ffrangeg

Blwyddyn 12

Mrs. S. Phillips

Ysgol Godre’r Berwyn

Busnes

Blwyddyn 12 a 13

tbc

Ysgol Morgan Llwyd

Y Gyfraith

Blwyddyn 12 a 13

Mr. R. Davies and Mrs. N. Ellis

Ysgol Glan Clwyd

Iechyd a Gofal

Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13

Mrs. I. Williams and Mrs. N. Thomas

Ysgol y Creuddyn

TGCh

Blwyddyn 12 a 13

Mr. G. Owen

Ysgol Maes Garmon

Sbaeneg

Blwyddyn 13

Mrs. C. Hughes-Owen

Ysgol y Creuddyn

Ffrangeg

Blwyddyn 13

Mrs. G. Williams and Mrs. A. Payne Jones

Cei Conna a Plas Derwen

Maths TGAU

Blwyddyn 11

 tbc

Cei Conna a Plas Derwen

Bioleg TGAU

Blwyddyn 121

 tbc

Cei Conna a St David’s

Cymraeg TGAU

Blwyddyn 11

 tbc

Cei Conna a Plas Derwen

Maths AS

Blwyddyn 13

 tbc