Cyrsiau

O’r rhestr isod, mi welwch chi, drwy’r prosiect e-sgol, fod mwy o opsiynau ar gael i’w haddysgu’n rhithwir nag y byddech chi wedi disgwyl efallai.

Os ydych chi’n newydd i’r prosiect, mae’r cyrsiau isod ar gael o fewn clystyrau penodol, ac efallai na fyddant ar gael i ysgolion y tu allan i’r clwstwr hwn.  Os welwch chi gyrsiau penodol yr hoffech gael mynediad atynt, cysylltwch ag ymholiadau@e-sgol.cymru a gallwn drafod y posibiliadau gyda’r ysgolion hynny.

Os ydych chi’n ysgol neu’n awdurdod newydd a hoffai fod yn rhan o’r prosiect, darllenwch  “Gwybodaeth i Ysgolion” a  chysylltwch â thîm e-sgol.

Ein Ardaloedd

Pynciau

Ysgol Cyrsiau Blwyddyn Athrawon
Ysgol Bro Pedr Troseddeg Blwyddyn 12 Mrs. C. Potter-Jones
Ysgol Bro Pedr Mathemateg Pellach Blwyddyn 12 a 13 Mrs. E . Powell & Mr. D. Jones
Ysgol Bro Teifi Gwyddor Feddygol Blwyddyn 12 Mrs. E. Evans & Mrs. C. Jones
Ysgol Bro Teifi / Ysgol Penweddig TGCh Blwyddyn 12 Mrs. L. Slaymaker & Mr. J. Brayley
Ysgol Penglais Ffrangeg Blwyddyn 12 Ms. D. Lardieri
Ysgol Bro Myrddin Troseddeg Blwyddyn 13 Mr. E. Madoc-Jones & Mrs. T. Jenkins

Pynciau

Ysgol Cyrsiau Blwyddyn Athrawon
Ysgol Uwchradd Caereinion Gwleidyddiaeth Blwyddyn 13 Mr. B. Gwalchmai
Ysgol Uwchradd Llanidloes Gwleidydiaeth Blwyddyn 12 a 3 Mr. A. Morel & Mr. J. Jones
Ysgol Llanfyllin Mathemateg Pellach Blwyddyn 13 Mr. W. Ferguson & Dr. L. Pryce
Ysgol Uwchradd Drenewydd Cymdeithaseg Blwyddyn 12 Mrs. B. Jones
Ysgol Uwchradd Drenewydd Y Gyfraith Blwyddyn 12 Miss. C. Williams

 

Pynciau

Ysgol Cyrsiau Blwyddyn Athrawon
Ysgol Uwchradd Aberhonddu Daearyddiaeth Blwyddyn 12 a 13 Mrs. R. Carpenter
Ysgol Uwchradd Crughywel Cyfrifiadureg Blwyddyn 12 a 13 Mr. A. Lewis
Ysgol Uwchradd Crughywel Almaeneg Blwyddyn 12 Mrs. K. Bosley
Ysgol Uwchradd Gwernyfed Gwleidyddiaeth Blwyddyn 12 a 13 Mr. P. Hancock
Ysgol Uwchradd Gwernyfed Cymdeithaseg Blwyddyn 12 a 13 Mrs. S. Adams & Miss. S. Pritchard
Ysgol Calon Cymru Seicoleg Blwyddyn 12 a 13 Mrs. N. Taylor
Ysgol Calon Cymru Cymraeg Ail Iaith Blwyddyn 12 a 13 Mrs. L. Davies & Mrs. C. Watson

Pynciau

Ysgol Cyrsiau Blwyddyn Athrawon
Ysgol y Creuddyn TGCh Blwyddyn 12 a 13 Mr. G. Owen
Ysgol y Creuddyn Ffrangeg Blwyddyn 12 Dr. G. Evans
Ysgol Dyffryn Conwy Ffrangeg Blwyddyn 13 Mrs. S. Phillips
Ysgol Glan Clwyd Iechyd a Gofal Blwyddyn 12 Mrs. M. Terschowetz
Ysgol Godre’r Berwyn Busnes Blwyddyn 12 a 13 Mr. M. Roberts
Ysgol Morgan Llwyd Y Gyfraith Blwyddyn 12 a 13 Mr. R. Davies
Mrs. N. Ellis
Ysgol Maes Garmon Sbaeneg  Blwyddyn 12 Mrs. C. H. Owen
Mudiad Meithrin Cam wrth Gam Blwyddyn 12 a 13 Mrs. S. Williams