Pwnc: Gwleidyddiaeth a Llywodraeth

Pa brofiadau …. Ar y dechrau roedd pethau braidd yn anodd ond mae’n bositif iawn erbyn hyn.

Pa gyfleoedd… Gwybodaeth ehangach o dechnoleg i’m helpu gyda phynciau eraill a bod yn amyneddgar yn ystod gwersi – gyda thechnoleg ysgolion eraill a’n un ni.

Pa gyngor… Byddwch yn barod i weithio’n galed ond mae mor ddifyr ag unrhyw bwnc arall.