Pwnc: Cyfrifiadureg

Pa brofiadau …. Maent wedi bod yn dda ar y cyfan.  Weithiau mae’r alwad gynadledda’n arafu neu’n methu ond 80% o’r amser mae’r galwadau o ansawdd da.

Pa gyfleoedd… Weithiau dydy’r gwersi ddim yn gallu digwydd am fod angen inni symud i ystafell arall ac allwn ni ddim defnyddio’n gliniaduron ar gyfer yr alwad.

 

Pa gyngor… Mae’n gweithio’n dda iawn y rhan fwyaf o’r amser, mae’n cymryd dipyn o amser i ddod i arfer, ond mae’n ffordd dda iawn o ddysgu yn fy marn i.