Glenda Haf Jones

Ymunodd Glenda â thîm e-sgol fel Arweinydd Gogledd Cymru ym mis Ebrill 2024. Yn ei rôl gydag e-sgol, mae Glenda yn cynorthwyo’r tîm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws Gogledd Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac arweiniad digonol i sicrhau bod y prosiect e-sgol yn un hwylus a llwyddiannus.

Mae Glenda wedi gweithio ym myd addysg ers 1999, yn bennaf fel pennaeth adran TGCh a chydlynydd TGCh mewn ysgol uwchradd. Roedd yn gyfrifol am gefnogi datblygiadau dysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth ac yn cefnogi athrawon i ddatblygu eu sgiliau digidol. Cafodd gyfnod ar secondiad i gefnogi a datblygu dysgu digidol ar draws ysgolion cynradd ac uwchradd Gwynedd a Môn.

Tu allan i’r gwaith, mae Glenda yn aelod o Gȏr yr Heli ym Mhwllheli, ac yn mwynhau crwydro a cherdded arfordir Cymru a thu hwnt.

View our other staff…

Huw Gruffydd Davies

Huw Gruffydd Davies

Penodwyd Huw fel Arweinydd Cynradd cyntaf e-sgol ym mis Tachwedd 2023 i arwain ar y datblygiadau cyffrous yn hanes y project. Cyn ymuno ag e-sgol, bu Huw yn Bennaeth ar Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Ceredigion. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau amrywiaeth o chwaraen yn...

Siwan Richards

Siwan Richards

Ymunodd Siwan â thîm e-sgol fel Rheolwr Prosiect Ymlaen gyda’r Dysgu ym mis Chwefror 2023. Mae’r rôl yn hybu sesiynau magu hyder a hogi sgiliau siarad Cymraeg disgyblion 16-18 oed, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth ag e-sgol. Siwan sy’n...

Nia Jones

Nia Jones

Ymunodd Nia â thîm e-sgol ym mis Gorffennaf 2022. Nia sydd yn rheoli'r prosiect Carlam Cymru. Y prosiect cenedlaethol hwn yw'r gangen o e-sgol sy'n gyfrifol am gomisiynu, creu, cynnal a chadw casgliad o fideos sy’n cefnogi myfyrwyr gyda’u hadolygu. Ceir fideos ar dair...