TGAU Daearyddiaeth – TGAU 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Mercher, 3ydd Mawrth

Deunydd Gwers

Daear TGAU (Sesiwn 1) – Google Slides


Sesiwn 2 – Dydd Mercher, 10fed Mawrth

Deunydd Gwers

2.2 – Google Slides


Sesiwn 3 – Dydd Mercher, 17eg Mawrth


Sesiwn 4 – Dydd Mercher, 24ain Mawrth

Deunydd Gwers

TGAU Carlam Ecosystemau – Google Slides