Nia Jones

Dechreuodd Nia yn ei rôl fel Cydlynydd Gweithredol e-sgol ym mis Gorffennaf 2022. Ymhlith ei dyletswyddau, mae Nia yn cydlynu’r prosiect Carlam Cymru yn genedlaethol, yn cydlynu cynhadledd flynyddol e-sgol, ac yn rheoli’r cyfryngau cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus ar ran e-sgol.

Mae Nia wedi gweithio ym myd addysg drwy gydol ei gyrfa – yn athrawes mewn ysgol gynradd, yn dysgu Saesneg i blant ac oedolion yng Nghatalwnia, yn cefnogi gwaith polisi ar gymwysterau yn Llywodraeth Cymru, ac yn rhan o dîm Marchnata Prifysgol Aberystwyth.

Yn ogystal â’i gwaith gydag e-sgol, mae Nia yn Diwtor Cymraeg rhan-amser gyda Dysgu Cymraeg, yn dysgu Cymraeg i oedolion ar-lein. Pan nad yw’n gweithio, mae Nia’n mwynhau cerddoriaeth (canu, a chanu’r piano a’r ffliwt), cerdded yn y mynyddoedd, dilyn celf a dysgu ieithoedd.

View our other staff…

Siwan Richards

Siwan Richards

Ymunodd Siwan â thîm e-sgol fel Rheolwr Prosiect Ymlaen gyda’r Dysgu ym mis Chwefror 2023. Mae’r rôl yn hybu sesiynau magu hyder a hogi sgiliau siarad Cymraeg disgyblion 16-18 oed, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth ag e-sgol. Siwan sy’n...

Llifon John Ellis

Llifon John Ellis

Penodwyd Llifon yn Bennaeth Strategol e-sgol ym mis Ebrill 2022 wedi iddo dreulio 12 mlynedd fel athro uwchradd ac uwch arweinydd mewn ysgol gydol oes yng nghanolbarth Cymru gyda chyfrifoldebau dros y Chweched Dosbarth a’r adran Gymraeg. Bu’n gweithio’n agos â...

Rhian Rees-Thorne

Rhian Rees-Thorne

Cafodd Rhian ei phenodi i rȏl Cydlynydd e-sgol ym Mai 2021. Yn ei rȏl gydag e-sgol, mae Rhian yn cynorthwyo’r tȋm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws De Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac arweiniad digonol i sicrhau...