Nia Jones

Rheolwr Prosiect Carlam Cymru

Ymunodd Nia â thîm e-sgol ym mis Gorffennaf 2022. Nia sydd yn rheoli’r prosiect Carlam Cymru. Y prosiect cenedlaethol hwn yw’r gangen o e-sgol sy’n gyfrifol am gomisiynu, creu, cynnal a chadw casgliad o fideos sy’n cefnogi myfyrwyr gyda’u hadolygu. Ceir fideos ar dair lefel – TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch – mewn amrywiaeth eang o bynciau, yn Gymraeg a Saesneg.

Mae Nia wedi gweithio ym myd addysg drwy gydol ei gyrfa – yn athrawes mewn ysgol gynradd, yn dysgu Saesneg i blant ac oedolion yng Nghatalwnia, yn cefnogi gwaith polisi ar gymwysterau yn Llywodraeth Cymru, ac yn rhan o dîm Marchnata Prifysgol Aberystwyth.

Yn ogystal â’i gwaith gydag e-sgol, mae Nia yn Diwtor Cymraeg rhan-amser gyda Dysgu Cymraeg, yn dysgu Cymraeg i oedolion ar-lein. Pan nad yw’n gweithio, mae Nia’n mwynhau cerddoriaeth (canu, a chanu’r piano a’r ffliwt), garddio, cerdded yn y mynyddoedd, dilyn celf a dysgu ieithoedd.

View our other staff…

Glenda Haf Jones

Glenda Haf Jones

Ymunodd Glenda â thîm e-sgol fel Arweinydd Gogledd Cymru ym mis Ebrill 2024. Yn ei rôl gydag e-sgol, mae Glenda yn cynorthwyo’r tîm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws Gogledd Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac...

Huw Gruffydd Davies

Huw Gruffydd Davies

Penodwyd Huw fel Arweinydd Cynradd cyntaf e-sgol ym mis Tachwedd 2023 i arwain ar y datblygiadau cyffrous yn hanes y project. Cyn ymuno ag e-sgol, bu Huw yn Bennaeth ar Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Ceredigion. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau amrywiaeth o chwaraen yn...

Siwan Richards

Siwan Richards

Ymunodd Siwan â thîm e-sgol fel Rheolwr Prosiect Ymlaen gyda’r Dysgu ym mis Chwefror 2023. Mae’r rôl yn hybu sesiynau magu hyder a hogi sgiliau siarad Cymraeg disgyblion 16-18 oed, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth ag e-sgol. Siwan sy’n...