Siwan Richards

Ymunodd Siwan â thîm e-sgol fel Rheolwr Prosiect Ymlaen gyda’r Dysgu ym mis Chwefror 2023. Mae’r rôl yn hybu sesiynau magu hyder a hogi sgiliau siarad Cymraeg disgyblion 16-18 oed, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth ag e-sgol. Siwan sy’n cydlynu gwaith y prosiect gan gynnwys hyrwyddo’r sesiynau i ennyn diddordeb y disgyblion, sicrhau cofrestriadau, trefnu’r sesiynau, cydweithio gyda tiwtoriaid a llongyfarch y disgyblion ar orffen y sesiynau’n llwyddiannus.

Mae Siwan wedi gweithio ym maes Cyfathrebu drwy gydol ei gyrfa, gan dreulio bron i ddegawd yn arwain y Tîm Cyfathrebu o fewn Llywodraeth Leol. Ei phrif ddiddordebau yw datblygu cyfathrebu da, rhannu gwybodaeth hawdd ei ddeall a rheoli prosiectau.

Tu hwnt i’r gwaith, mae Siwan yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu yn yr awyr agored neu ar wyliau mewn carafan, darllen ar unrhyw eiliad sbar, cerdded ei ffordd o gwmpas yr ardal ac yn ddiweddar mae wedi dechrau therapi dŵr oer!

View our other staff…

Glenda Haf Jones

Glenda Haf Jones

Ymunodd Glenda â thîm e-sgol fel Arweinydd Gogledd Cymru ym mis Ebrill 2024. Yn ei rôl gydag e-sgol, mae Glenda yn cynorthwyo’r tîm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws Gogledd Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac...

Huw Gruffydd Davies

Huw Gruffydd Davies

Penodwyd Huw fel Arweinydd Cynradd cyntaf e-sgol ym mis Tachwedd 2023 i arwain ar y datblygiadau cyffrous yn hanes y project. Cyn ymuno ag e-sgol, bu Huw yn Bennaeth ar Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Ceredigion. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau amrywiaeth o chwaraen yn...

Nia Jones

Nia Jones

Ymunodd Nia â thîm e-sgol ym mis Gorffennaf 2022. Nia sydd yn rheoli'r prosiect Carlam Cymru. Y prosiect cenedlaethol hwn yw'r gangen o e-sgol sy'n gyfrifol am gomisiynu, creu, cynnal a chadw casgliad o fideos sy’n cefnogi myfyrwyr gyda’u hadolygu. Ceir fideos ar dair...