Siwan Richards

Ymunodd Siwan â thîm e-sgol fel Rheolwr Prosiect Ymlaen gyda’r Dysgu ym mis Chwefror 2023. Mae’r rôl yn hybu sesiynau magu hyder a hogi sgiliau siarad Cymraeg disgyblion 16-18 oed, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth ag e-sgol. Siwan sy’n cydlynu gwaith y prosiect gan gynnwys hyrwyddo’r sesiynau i ennyn diddordeb y disgyblion, sicrhau cofrestriadau, trefnu’r sesiynau, cydweithio gyda tiwtoriaid a llongyfarch y disgyblion ar orffen y sesiynau’n llwyddiannus.

Mae Siwan wedi gweithio ym maes Cyfathrebu drwy gydol ei gyrfa, gan dreulio bron i ddegawd yn arwain y Tîm Cyfathrebu o fewn Llywodraeth Leol. Ei phrif ddiddordebau yw datblygu cyfathrebu da, rhannu gwybodaeth hawdd ei ddeall a rheoli prosiectau.

Tu hwnt i’r gwaith, mae Siwan yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu yn yr awyr agored neu ar wyliau mewn carafan, darllen ar unrhyw eiliad sbar, cerdded ei ffordd o gwmpas yr ardal ac yn ddiweddar mae wedi dechrau therapi dŵr oer!

View our other staff…

Stephen Williams

Stephen Williams

Cafodd Stephen ei secondio i rôl cydlynydd e-sgol ym Medi 2020 o ERW cyn cael ei benodi’n llawn amser yn Ebrill 2022. Yn ei rôl gydag ERW, roedd yn cynorthwyo ysgolion ar draws y rhanbarth i ddatblygu dysgu digidol a diwygio’r cwricwlwm. Fe rhan o’i gyfrifoldebau...

Gwion Dafydd

Gwion Dafydd

Roedd Gwion yn un o sylfaenwyr e-sgol pan gafodd ei lansio yng Ngheredigion yn 2018, ac mae’n goruchwylio’r prosiect erbyn hyn. Cafodd Gwion ei benodi’n Rheolwr Corfforaethol Atebolrwydd a Chynnydd yng Ngheredigion ym Medi 2018, ar ôl gweithio o fewn yr awdurdod fel...