Beth yw Gofynion Uned 3 Adran B?

Session Information

Craffu ar agwedd prawf ddarllen o’r papur arholiad Uned 2 

Craffu ar reolau iaith benodol 

Sut i wella fy nealltwriaeth o’r cwestiwn?