Session Information

Mawrth 2022 – Cemeg UG, Sesiwn 3 (allan o 4)

  • Llyfryn data
  • Hafaliadau
  • Ysgrifennu fformiwlâu
  • Ysgrifennu a chydbwyso hafaliadau
  • Fformiwlâu emprig a moleciwlaidd
  • Molau
  • Cyfrifo ‘x’ mewn cyfansoddyn hydradol
  • Cyfrifo masau sy’n adweithio
  • Canran cynnyrch
  • Economi atom