Synthesis Organig a Dadansoddi

Session Information

Mawrth 2022 – Cemeg Safon Uwch, Sesiwn 3 (allan o 4)

  • Technegau Ymarferol Sylfaenol
  • Cromatograffaeth
  • Cyseiniant Magnetig Niwclear (N.M.R.)
  • Polymeriad