Trionglau Ongl Sgwâr

Session Information

Sesiwn i atgyfnerthu’r prif dechnegau sy’n ynghlwm â chwestiynau trionglau ongl sgwâr.

Yn bennaf, byddwn yn edrych ar:

  • Theorem Pythagoras
  • Trigonometreg h.y. SOH CAH TOA.

Bydd yr enghreifftiau a ddefnyddir yn cyd-fynd â manyleb yr Haen Ganolradd a’r Haen Uwch.