Trionglau sydd heb Ongl Sgwâr

Session Information

Sesiwn i atgyfnerthu’r prif dechnegau sy’n ynghlwm â chwestiynau trionglau sydd heb ongl sgwâr.

Yn bennaf, byddwn yn edrych ar:

  • Y Rheol Sin
  • Y Rheol Cosin
  • Y Rheol Arwynebedd

Bydd yr enghreifftiau a ddefnyddir yn cyd-fynd â manyleb yr Haen Uwch.

Resources