Uned 4.2; Aromatigedd

Session Information

Mawrth 2022 – Cemeg Safon Uwch, Sesiwn 1 (o 4)

  • Strwythur a bondio mewn Bensen
  • Enwi cyfansoddion sy’n deillio o Fensen
  • Mecanweithiau adweithiau amnewid electroffilig:

 

  •  Adwaith nitradiad bensen
  •  Adwaith alcyleiddiad Friedel-Crafts
  •  Adwaith asyleiddiad Friedel-Crafts
  •  Adwaith halogeniad bensen