GCSE English – Autumn 2021

Cliciwch ar ‘Cymraeg’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Gymraeg.
Click on ‘Cymraeg’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in Welsh.

Session Information

Tuesday, 16th November – 17:15-18:00

English Literature

– Mark scheme

– Using inference skills when reading Literature

– How to respond to an extract question (Unit 1 and Unit 2) including response structure

Session Information

Tuesday, 23rd November – 17:15-18:00

English Literature

– Mark scheme

– Context in Literature

– How to respond to an essay question (Unit 1 and 2) including response structure

Session Information

Tuesday, 30th November – 17:15-18:00

English Literature

Poetry terms/ revision

Resources

Session 3 – Poetry Analysis

Session Information

Tuesday, 7th December – 17:15-18:00

English Literature

Poetry comparison in Unit 1 paper

Mae’r cynnwys ar y wefan hon, gan gynnwys testun, logos, delweddau a fideos, yn perthyn i’r prosiect e-sgol.

Fe allwch gopïo gwybodaeth o’r wefan hon i’w rhannu mewn dull proffesiynol, ond gallai unrhyw ail-fwriadu neu olygu unrhyw gynnwys, gan gynnwys delweddau a/neu fideos, heb ganiatad arwain at weithredu yn eich erbyn

The content on this website, including text, logos, images, and videos belong to the e-sgol project.

You may copy information from this website to share in a professional manner, however any re-purposing or editing of any content, including images and/or videos, without consent may result in action being taken against you