GCSE Welsh 2nd Language – Autumn 2021

Session Information

Monday, 15th November – 16:15-17:00

Unit 4reading and writing exam 

Poetry and ten mark writing question 

Session Information

Monday, 22nd November – 16:15-17:00

Graph and graph based questions –

Unit 2 – speaking exams

Unit 3 or 4 – reading and writing exams

Session Information

Monday, 29th November – 16:15-17:00

Unit 3 and 4 – Giving advice and comparing opinions (reading and writing exams) 

Session Information

Monday, 6th December – 16:15-17:00

Unit 3 or 4 – Reading and Writing exams

Answering traditional style reading tasks

Mae’r cynnwys ar y wefan hon, gan gynnwys testun, logos, delweddau a fideos, yn perthyn i’r prosiect e-sgol.

Fe allwch gopïo gwybodaeth o’r wefan hon i’w rhannu mewn dull proffesiynol, ond gallai unrhyw ail-fwriadu neu olygu unrhyw gynnwys, gan gynnwys delweddau a/neu fideos, heb ganiatad arwain at weithredu yn eich erbyn

The content on this website, including text, logos, images, and videos belong to the e-sgol project.

You may copy information from this website to share in a professional manner, however any re-purposing or editing of any content, including images and/or videos, without consent may result in action being taken against you