Adweithiau cildroadwy

Adweithiau cildroadwy

Mawrth 2022 – Cemeg TGAU, Sesiwn 4 (allan o 4) Adweithiau diwydiannol megis y Broses Haber a’r Broses Gyffwrdd. 

4.6 Aminau

Mawrth 2022 – Cemeg Safon Uwch, Sesiwn 4 (allan o 4) Beth yw aminau? Priodweddau ffisegol Paratoi aminau Basigedd aminau Ethanoyliad aminau cynradd hgan ddefnyddio ethanoyl clorid Adweithiau pellach
Cyfrifiadau Cemegol

Cyfrifiadau Cemegol

Mawrth 2022 – Cemeg UG, Sesiwn 3 (allan o 4) Llyfryn data Hafaliadau Ysgrifennu fformiwlâu Ysgrifennu a chydbwyso hafaliadau Fformiwlâu emprig a moleciwlaidd Molau Cyfrifo ‘x’ mewn cyfansoddyn hydradol Cyfrifo masau sy’n adweithio Canran...
Tanwyddau

Tanwyddau

Mawrth 2022 – Cemeg TGAU, Sesiwn 3 (allan o 4) Beth yw tanwydd? Sut i gyfrifo’r egni ym mhob gram o danwydd. Defnyddio’r Triongl Tan. Hydrogen fel tanwydd