Momentau

Safon Uwch Mathemateg – Gwanwyn 2023 Sesiwn 2 Momentau

Fectorau

UG Mathemateg – Gwanwyn 2023 Sesiwn 2 Fectorau