Beth yw Hwb?

Mae Hwb, y Platfform Dysgu Cenedaethol Digidol, yn gasgliad cenedlaethol o offer ac adnoddau digidol sy’n cynorthwyo dysgu ac addysgu yng Nghymru.

Datblygwyd Hwb yn unol â’r egwyddorion allweddol canlynol:

    • i gefnogi dull cenedlaethol o gynllunio a darparu
    • i rannu sgiliau, dulliau ac adnoddau rhwng athrawon yng Nghymru
    • i gefnogi dysgu ac addysgu yn Gymraeg a Saesneg
    • i gynnig mynediad cyfartal at offer ac adnoddau ystafell ddosbarth am ddim i holl athrawon a dysgwyr Cymru.

Mae Hwb yn caniatáu i ddysgwyr ac athrawon gael mynediad at adnoddau ar-lein yn unrhyw le, ar unrhyw adeg, o amryw o ddyfeisiau gwahanol.  Mae hefyd yn darparu offer i helpu athrawon greu a rhannu eu hadnoddau a’u haseiniadau eu hunain.

Fideos yn esbonio Hwb – mae Hwb wedi esblygu

 

Sut i gael mynediad at Office 365 a Teams drwy Hwb