Aelodau’r Bwrdd Prosiect – 2023

Gareth Lanagan

Cadeirydd
Ymgynghorydd Cefnogi Ysgolion – Ceredigion

Llifon Ellis

Pennaeth e-sgol

Elen James

Cynrychiolaeth Ceredigion
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Ysgolion a Diwylliant

Anwen Orrells

Cynrychiolaeth Rhanbarthol
Arweinydd Strategol – PACC

Iona Walker

Cynrychiolaeth Ysgolion
Pennaeth – Mountain Lane School, Sir y Fflint (Cynradd)

Rhodri Thomas

Cynrychiolaeth Ysgolion
Pennaeth – Ysgol Plasmawr, Caerdydd (Uwchradd)

Catrin Thomas

Cynrychiolaeth Ysgolion
Dirprwy Bennaeth – Ysgol Preseli (Gydol Oes)

Bethan Webb

Llywodraeth Cymru
Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg a’r Gymraeg, Llywodraeth Cymru

Siwan Jones

Llywodraeth Cymru
Pennaeth Cangen Cynllunio’r Gymraeg, Llywodraeth Cymru

Andrew James Davies

Cynrychiolaeth Addysg Uwch
Pennaeth yr Ysgol Addysg, Prifysgol Aberystwyth

Llŷr Roberts

Cynrychiolaeth Busnes
Prif Weithredwr Menter a Busnes