Fideos Lles

Mae stres arholiadau yn gallu effeithio ar unhryw un ac yn dangos mewn ffyrdd gwahanol. Gwyliwch Fideos Lles Carlam Cymru am tips ar sut i edrych ar ôl eich iechyd meddwl tra’n adolygu ar gyfer eich arholiadau ac yn ystod cyfnod yr arholiadau.

Gwnewch y mwyaf o’r adnoddau hyn. Gwyliwch nhw ar amser sy’n eich siwtio chi – stopiwch, ewch yn ôl a gwyliwch nhw cymaint o weithiau ag y liciwch chi.

Cynhelir cyfres arall o 4 sesiwn fyw ar y dyddiadau hyn: 14 Chwefror6, 7, 12 Mawrth. Gweler dudalen hafan Carlam Cymru am ragor o wybodaeth. 

Sesiwn 1

10/10/23 Delio â straen a gorbryder – eich lles chi

 

Sesiwn 2

17/10/23 Detox Digidol

Sesiwn 3

24/10/23 Mae cwsg yn bwysig – ydych chi’n cael digon?

 

Sesiwn 4

31/10/23 Rhai syniadau …

 

Sesiwn 5

14/02/24 Adeiladu Gwydnwch

 

Sesiwn 6

Cynllunio wythnos llesol – Fideo ar gael yn fuan

 

Sesiwn 7

Maeth a Llesiant – Fideo ar gael yn fuan

 

Sesiwn 8

Byddwch y fersiwn gorau o chi eich hun – Fideo ar gael yn fuan