Swyddi Gwag

Carlam Cymru – Gwanwyn 2022

Bydd Carlam Cymru yn parhau ar gyfer 2022/23, gyda sesiynau adolygu ar gael i fyfyrwyr yn ystod tymor yr Hydref 2022 a Gwanwyn 2023.

Mae e-sgol yn edrych i benodi ymarferwyr profiadol o bob rhan o Gymru i hwyluso a chyflwyno sesiynau adolygu a fydd yn cael eu rhannu ag ysgolion ledled Cymru i gynorthwyo dysgwyr i ddatblygu ymhellach eu dealltwriaeth o wahanol destunau/unedau o fewn pynciau amrywiol.

Cliciwch yma i ddatgan eich ddiddordeb i fod yn rhan o Carlam Cymru.