Swyddi Gwag

Carlam Cymru

Bydd Carlam Cymru yn parhau yn ystod 2023/24. Bydd sesiynau adolygu ar gael i fyfyrwyr yn ystod tymor yr Hydref 2023 a Gwanwyn 2024.

Rydyn ni’n dal i edrych am addysgwyr profiadol yn y pynciau a restrir isod a gallwch wneud cais yma.

Os ydych chi’n dysgu pwnc nad yw wedi’i gynnwys yn y rhestr, gadewch eich manylion ar y ffurflen hon ac mi fyddwn mewn cysylltiad os daw cyfle yn eich pwnc chi.

Pwnc
Almaeneg
Astudiaethau Crefyddol
Busnes
Cymdeithaseg
Cymraeg Ail Iaith
Daearyddiaeth
Gwleidyddiaeth
Hanes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
Mathemateg
Sbaeneg
Seicoleg
Technoleg (Tech. Ddigidol / Tech. Gwybodaeth a Chyfathrebu