Mae Cynhadledd e-sgol 2024 yn dod ag athrawon cynradd, uwchradd, awdurdodau lleol a sefydliadau perthnasol ynghŷd.

Bydd y Gynhadledd yn cynnwys cyflwyniadau gan siaradwyr o’r byd addysg, ardal marchnad i amrywiol sefydliadau hyrwyddo eu gwaith, a gweithdai ar bynciau penodol.

Dyma gyfle i athrawon ac ymarferwyr addysg ddysgu mwy am waith e-sgol a phartneriaid.

Siaradwr Gwadd

Y Siaradwr Gwadd fydd Simon Thomson, Cyfarwyddwr Dysgu Hyblyg ym Mhrifysgol Manceinion, sydd hefyd tu ôl Digisim.

Siaradwyr a Gweithdai

Bydd mwy o wybodaeth ynghlyn a’r Siaradwyr a’r Gweithdai yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Y Gynhadledd

Dyddiad: Dydd Iau 04 Gorffennaf, 2024.

Amser: Cinio a rhwydweithio am 12yp a’r croeso ffurfiol yn dechrau am 1yp.

Lleoliad: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.

Cofrestru: Cliciwch yma i gofrestru i fynychu’r Gynhadledd.

Medrir gweld cip ar Gynhadledd e-sgol 2023 yma.