Dydd Iau, 7 Gorffennaf

Bydd cynhadledd e-sgol yn rhoi cyfle i chi glywed am y gwahanol brosiectau sydd ar y gweill gennym yn ogystal â chlywed gan randdeiliaid eraill sy’n ymgysylltu ag e-sgol. Recordiwyd pob gweithdy yn ystod y gynhadledd; porwch drwy’r fideos isod i ddysgu mwy am e-sgol.

Profiadau Ysgol

Sesiwn Cymraeg – Ysgol y Creuddyn (Gogledd Cymru)

English Session – Newtown High School (North Powys)

Microsoft Innovate Educator

Sesiwn Cymraeg – Julie Fletcher

English Session – Alan Biles-Liddell

Sesiynau adolygu Carlam Cymru

Sesiwn Cymraeg

English Session

CBAC – Adnoddau Dysgu Cyfunol

Sesiwn Cymraeg

English Session

I wylio’r gweithdai o’r cynadleddau blaenorol, cliciwch ar y botwm perthnasol