Dydd Iau, 7 Gorffennaf

13:00-16:15

Bydd cynhadledd e-sgol yn rhoi cyfle i chi glywed am y gwahanol brosiectau sydd ar y gweill gennym yn ogystal â chlywed gan randdeiliaid eraill sy’n ymgysylltu ag e-sgol. Porwch drwy’r wybodaeth isod i ddarganfod mwy ac i gofrestru eich diddordeb mewn mynychu’r gynhadledd rithwir.

Cyflwyniad Agoriadol - 13:00-13:30

Amser – 13:00-13:30

Bydd y sesiwn gychwynnol yn cynnwys neges agoriadol a throsolwg o’r prosiect e-sgol yn ogystal ag anerchiad gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg.

Dolen i ymuno â’r gweithdy – cliciwch yma

Sesiwn 1 - Profiad ysgol e-sgol 13:40-14:15

Amser – 13:40-14:10

Bydd gennych opsiwn i ymuno â gweithdy cyfrwng Cymraeg neu weithdy cyfrwng Saesneg.

Bydd y gweithdai hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu sut mae dwy ysgol o Gymru yn defnyddio e-sgol i ddarparu cyfleoedd cwricwlaidd i’w disgyblion, a gwybodaeth am y cwrs e-sgol y maent yn ei gynnal yn eu hysgolion.

Ysgol Y Creuddyn (cyflwyniad cyfrwng Cymraeg)

Dolen i ymuno â’r gweithdy – cliciwch yma

Newtown High School (cyflwyniad cyfrwng Saesneg)

Dolen i ymuno â’r gweithdycliciwch yma

Sesiwn 2 - Microsoft Innovative Educator 14:25-14:55

Amser- 14:25-14:55

Bydd gennych opsiwn i ymuno â gweithdy cyfrwng Cymraeg neu weithdy cyfrwng Saesneg.

Bydd y gweithdai hyn yn cael ei chyflwyno gan Arbenigwr Addysgwr Arloesol Microsoft, lle byddant yn rhannu ffyrdd effeithiol o ddefnyddio offer Microsoft gyda’ch dysgwyr.

Gweithdy Cymraeg

Dolen i ymuno â’r gweithdy – cliciwch yma

Gweithdy Saesneg

Dolen i ymuno â’r gweithdy – cliciwch yma

Sesiwn 3 - Carlam Cymru 15:05-15:35

Amser – 15:05-15:305

Bydd gennych opsiwn i ymuno â gweithdy cyfrwng Cymraeg neu weithdy cyfrwng Saesneg.

Bydd y gweithdai hyn yn canolbwyntio ar sesiynau adolygu Carlam Cymru a bydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y sesiynau a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Gwieithdy Cymraeg (a gynhelir gan Rhian Rees-Thorne)

Dolen i ymuno â’r gweithdycliciwch yma

Gweithdy Saesneg (a gynhelir gan Stephen Williams)

Dolen i ymuno â’r gweithdycliciwch yma

Sesiwn 4 - CBAC Adnoddau Dysgu Cyfunol 15:45-16:15

Amser – 15:45-16:15

Bydd gennych opsiwn i ymuno â gweithdy cyfrwng Cymraeg neu weithdy cyfrwng Saesneg.

Mae CBAC wedi creu cronfa o adnoddau digidol, gan gynnwys cyfres o fodiwlau Dysgu Cyfunol, y gall athrawon eu defnyddio gyda’u dysgwyr. Bydd y gweithdai hyn yn rhoi trosolwg i chi o’r adnoddau.

Gweithdy Cymraeg

Dolen i ymuno â’r gweithdy – cliciwch yma

Gweithdy Saesneg

Dolen i ymuno â’r gweithdycliciwch yma

Cofrestrwch eich Diddordeb

Cwblhewch y ffurflen ganlynol i fynegi eich diddordeb mewn mynychu’r gynhadledd e-sgol. Trwy lenwi’r ffurflen byddwch yn derbyn gwybodaeth uniongyrchol am y gynhadledd.

I wylio’r gweithdai o’r cynadleddau blaenorol, cliciwch ar y botwm perthnasol