Fideos Newydd 2023-24

Gwyliwch y fideos Uwch Gyfrannol a Safon Uwch isod cyn 18 Mawrth os yn bosib, nodwch unrhyw gwestiynau, ac yna ymunwch â’r sesiynau byw yn ystod yr wythnos 18-22 Mawrth a fydd yn crynhoi cynnwys y fideos. Fyddwch chi ddim yn cael eich gweld gan unrhyw un arall, gan gynnwys y cyflwynydd, ond bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau drwy’r sianel holi ac ateb (Q&A). 

Uwch Gyfrannol a Safon Uwch - Cymraeg, Cymraeg Ail Iaith, Mathemateg a'r Gwyddorau

 

Uwch Gyfrannol – Bioleg

Bioamrywiaeth 1

Bioamrywiaeth 2

Maethiad 2 Rhan 1

Maethiad 2 Rhan 2

Sesiwn Crynhoi​


Safon Uwch – Bioleg

Poblogaethau ac Ecosystemau Rhan 1

Poblogaethau ac Ecosystemau Rhan 2

Atgenhedlu mewn Planhigion Rhan 1

Atgenhedlu mewn Planhigion Rhan 2

Sesiwn Crynhoi

Uwch Gyfrannol – Cemeg

Uned 2.8 Dadansoddi Spectra Mas IG

Uned 1.1 Fformwlâu a Rhifau Ocsidiad

Uned 2.2 NMR a’r Adwaith Cloc Iodin

Uned 1.2 Sbectrwm Allyrru Atomig

Sesiwn Crynhoi


Safon Uwch – Cemeg

Uned 4.5 COOH

Uned 4.3 Alcoholau a Ffenolau

Uned 4.5 COOH

Uned 4.4 Aldehydau a Chetonau

Crynhoi Uned 4.3/4.4: Alcoholau a Ffenolau/Aldehydau a Chetonau

Crynhoi​ Uned 4.5: COOH


Uwch Gyfrannol – Cymraeg

Siwan: Cyfeiriadaeth a Delweddau

Pwysigrwydd Act 3 Siwan

Defnyddio Iaith – Adolygu a Chywiro

Sesiwn Crynhoi


Safon Uwch – Cymraeg

Adnabod y Gynghanedd

Cefndir Dafydd ap Gwilym a Trafferth mewn Tafarn

Gwerthfawrogi Rhyddiaith

Sesiwn Crynhoi

Uwch Gyfrannol – Cymraeg Ail Iaith

Uned 3: Defnyddio Iaith

Uned 1: Trafod y ffilm Patagonia


Safon Uwch – Cymraeg Ail Iaith

Byw yn y Gymraeg ac Iaith Uned 4 a 6

Trawsieithu Uned 5

Uwch Gyfrannol – Ffiseg

Cyflwyniad Laser

Cyflwyniad Gem Cysill

Cyflwyniad Cwarciau

Modulus Young

Sesiwn Crynhoi

 

Safon Uwch – Ffiseg

Cyflwyniad Dadfeiliad Niwclear 1

Cyflwyniad Egni Niwclear

Anwythiad electromagnetig

Cyflymyddion Gronynnau

Sesiwn Crynhoi


Uwch Gyfrannol – Mathemateg

Dull Arholiad – Uned 1 2022

Uned 1 2022 – Gwreiddiau a graff

Uned 1 2022 – CAST a pwyntiau arhosol

Theorem y Ffactor


Safon Uwch – Mathemateg

Dull Arholiad – Uned 3 2022

Uned 3 2022 – Integru a ehangiad binomaidd

Uned 3 2022 – Graffiau a pwyntiau ffurfdro

Integru

 

Uwch Gyfrannol a Safon Uwch - Pynciau Amrywiol

 

Uwch Gyfrannol – Astudio’r Cyfryngau

Hysbysebu a Fideo Cerddoriaeth

Newyddion yn yr Oes Ar-lein

Ffilm yng Nghymru a Hollywood

Uwch Gyfrannol – Busnes

Trosolwg o’r Cwrs Arholiad

Y Gymysgfa Marchnata (y 4P)

Perfformiad Gweithlu a Cymhelliant

Crynodeb o Sesiynau 1 – 3, Prisio, a Thechneg Arholiad

Uwch Gyfrannol – Cymdeithaseg

Dulliau Ymwchil: Ymchwil Gymdeithasol

Dulliau Ymchwil: Samplu

Dulliau Ymchwil: Materion Moesegol

Dulliau Ymcwhil: Pa ddull i ddefnyddio

Uwch Gyfrannol – Daearyddiaeth

Uned 2: Lleoedd Newidiol

Cwestiynau Arholiad Uned 2: Lleoedd Newidiol a Gwaith Maes

Uwch Gyfrannol – Ffrangeg

Ynganiad

Y Dibynnol

Crynodeb o Sesiwn 1 a 2: Ynganiad a’r Dibynnol

Uwch Gyfrannol – Hanes

Sgiliau Sylfaenol Llunio Traethawd

Sut i gael y marciau uchaf yn y cwestiwn Traethawd

Techneg Arholiad Uned 2

Crynodeb o Sesiwn 1-3 a’r Arholiad

Safon Uwch – Hanes

Dadansoddi, Gwerthuso a Llunio Barn a brofwyd

Uned 3

Techneg Arholiad Uned 4

Uwch Gyfrannol – Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Diffiniad o Iechyd a Llesiant, Y 3 Model Iechyd

Penderfynyddion Cymdeithasol ac Economaidd o Iechyd a Llesiant

Deddfwriaeth a strategaethau i hybu iechyd, llesiant a gwydnwch da

Crynodeb o Sesiynau 1 i 3 – Uned 1: Hybu Iechyd a Llesiant

Uwch Gyfrannol – Seicoleg

Cyflwyniad i Uned 2 a Cyfranogwyr

Lleoliad yr ymchwil, Cynllunio arbrawf ac Lefelau mesur

Uned 2: Methodolegau

Uned 2: Ystadegau Disgrifiol a Graffio

Uwch Gyfrannol – Troseddeg

Damcaniaethau Cymdeithsegol o Droseddoldeb – Rhan 1

Damcaniaethau Cymdeithsegol o Droseddoldeb – Rhan 2

Arholiad Papur 2.3 a 4.1

Crynodeb o Sesiynau 1 – 3

Safon Uwch – Troseddeg

Rheolaeth Gymdeithasol 3.3

Rheolaeth Gymdeithasol 3.3

Papurau Arholiad Uned 4

Crynodeb o Sesiynau 1 – 3