Recordiadau Newydd – Hydref 2023

Gwyliwch y recordiadau isod cyn 23 Hydref os y gallwch chi, ac yna ymunwch â’r sesiynau byw yn ystod yr wythnos 23-27 Hydref a fydd yn ailymweld â chynnwys y recordiadau. Byddwch yn mynychu’n anhysbys heb ymddangos ar y sgrin, ond bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau drwy’r sianel holi ac ateb (Q&A).