Sgiliau Adolygu

Mae angen i bob unigolyn ddod o hyd i’r technegau adolygu sy’n gweithio orau iddyn nhw. Er hynny, mae canllawiau cyffredinol ar gyfer adolygu effeithiol a gall pob un ohonom ddysgu sut i wneud y mwyaf o’r amser rydyn ni’n treulio yn paratoi ar gyfer yr arholiadau. Edrychwch ar y fideos newydd hyn sy’n cynnig tips ac arweiniad i’ch rhoi ar y ffordd ac i ddod o hyd i’r technegau sy’n gweithio orau i chi.

Sesiwn 1

Arweiniad

Sesiwn 2

Technegau Adolygu

Sesiwn 3

Syniadau ymarferol i drio allan

Sesiwn 4

Top Tips