Cemeg Safon Uwch – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1

Deunydd Gwers

Carlam Cymru – Cemeg SU – 3-8 Cysonion Ecwilibriwm[213] – Google Slides


Sesiwn 2 – Dydd Llun, 8fed Mawrth

Deunydd Gwers

Carlam Cymru – Isomeredd – Google Slides


Sesiwn 3

Deunydd Gwers

Adolygu Uned 4 – Grwpiau Gweithredol[239] – Google Slides