Bydd y gynhadledd e-sgol yn rhoi cyfle i chi glywed am y gwahanol fentrau y mae e-sgol yn gweithio arnynt, gan gynnwys Ymlaen Gyda’r Dysgu, Carlam Cymru a’n Cymuned Dysgu Proffesiynol.

Cynhelir y gynhadledd yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, ond bydd y cyflwyniadau’n cael eu darlledu’n fyw er mwyn i fynychwyr o bob rhan o Gymru allu dilyn. Ar ôl y cyflwyniadau, bydd y mynychwyr yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn cael cyfle i ymgysylltu ag aelodau o dîm e-sgol ac ymweld ag amrywiol stondinau marchnad a fydd yn dangos beth yw e-sgol a sut mae’n gweithio.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r gynhadledd yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, cliciwch yma.

Os ydych yn dymuno mynychu’r gynhadledd fel gwestai rhithiol, cliciwch yma.

Cliciwch yma. i wylio’r digwyddiad trwy MS Teams ar ddiwrnod y gynhadledd (3/7/23 – 2:30pm)

Amserlen

14:30 – 14:45 Cyflwyniad gyda Llifon Ellis a chyflwyniad gan Tom Crick
14:45 – 15:00 Carlam
15:00 – 15:15 Ymlaen Gyda’r Dysgu
15:15 -15:30 Cymuned Ddysgu Broffesiynol – Ieithoedd Tramor Modern