Daearyddiaeth Safon Uwch – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Llun, 1af Mawrth

Deunydd Gwers

Daear Safon Uwch (Sesiwn 1).pdf – Google Drive


Sesiwn 2 – Dydd Llun, 8fed Mawrth

Deunydd Gwers

Cyflwyniad – Google Slides


Sesiwn 3 – Dydd Llun, 15fed Mawrth

Deunydd Gwers

Globaleiddio uned 3 – Google Slides


Sesiwn 4 – Dydd Llun, 22ain Mawrth

Deunydd Gwers

Uned 3 Carlam Carbon – Google Slides