Daearyddiaeth UG – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Iau, 4ydd Mawrth

Deunydd Gwers

Daearyddiaeth UG (Sesiwn 1) – Google Slides


Sesiwn 2 – Dydd Iau, 11eg Mawrth

Deunydd Gwers

Cyflwyniad (1) – Google Slides


Sesiwn 3 – Dydd Iau, 18fed Mawrth

Deunydd Gwers

Cyflwyniad – Google Slides


Sesiwn 4 – Dydd Iau, 25ain Mawrth

Deunydd Gwers

Carlam UG Sgiliau Daear – Google Slides