Ffiseg UG – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Mawrth, 1af Mawrth

Deunydd Gwers

Solids under stress – Ffiseg UG (Sesiwn 1) – Google Slides

Lefel A Uned 1 llyfr Cwestiwn – Ffiseg UG (Sesiwn 1).pdf – Google Drive


Sesiwn 2 – Dydd Llun, 8fed Mawrth

Deunydd Gwers

Ffiseg TGAU (Sesiwn 2).pdf – Google Drive


Sesiwn 3 – Dydd Llun, 15fed Mawrth

Deunydd Gwers

Investigating stars pelydriad a ymchwil ser – Google Slides

Ffiseg Lefel A Uned 1 llyfrcwestiwn.pdf – Google Drive


Sesiwn 4 – Dydd Llun, 22ain Mawrth

Deunydd Gwers

Uncertainty Carlam – Google Slides