Gwanwyn 2022 – Amserlen Uwch Gyfrannol

Cliciwch ar “English” yn y gornel dde top i gael mynediad i’r sesiynau/recordiadau Saesneg

Defnyddiwch yr adran hidlo i chwilio am y recordiad ac adnodd perthnasol

Wythnos 4

28/03/2022 – 31/03/2022

Symudwch rhwng y tabiau isod a chliciwch ar y pwnc perthnasol i gael mynediad at y digwyddiadau byw AM DDIM.

Sesiynau Cymraeg

16:15 – 17:00

⇒ Ffiseg UG

17:15 – 18:00

 (ni fydd sesiynau Busnes UG yn rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg)

18:15 – 19:00

⇒ Electroneg AS (ddwyieithog)

 

English Sessions

16:15 – 17:00 (English sessions)

⇒ Physics AS

17:15 – 18:00 (English sessions)

⇒ Business AS

18:15 – 19:00 (English sessions)

⇒ Electronics AS (ddwyieithog)

Sesiynau Cymraeg

16:15 – 17:00

⇒ Bioleg UG

17:15 – 18:00

 (ni fydd sesiynau Sbaeneg UG yn rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg)

 

English Sessions

16:15 – 17:00 (English sessions)

⇒ Biology AS

17:15 – 18:00 (English sessions)

⇒ Spanish AS
18:15 – 19:00 (English sessions)
⇒ English AS

Sesiynau Cymraeg

16:15 – 17:00

⇒ Mathemateg UG (wedi’i ohirio oherwydd salwch)

17:15 – 18:00

(gweler uchod)

18:15 – 19:00

 (ni fydd sesiynau Seicoleg UG yn rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg)

 

English Sessions

16:15 – 17:00 (English sessions)

(see below)

17:15 – 18:00 (English sessions)

⇒ Mathematics AS

18:15 – 19:00 (English sessions)

⇒ Psychology AS

Sesiynau Cymraeg

16:15 – 17:00

⇒ Cemeg UG

17:15 – 18:00

⇒ Ffrangeg UG

18:15 – 19:00

⇒ Hanes UG

 

English Sessions

16:15 – 17:00 (English sessions)

⇒ Chemistry AS

17:15 – 18:00 (English sessions)

⇒ French AS

18:15 – 19:00 (English sessions)

⇒ History AS