Hanes Safon Uwch – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Mawrth, 2ail Mawrth

Deunydd Gwers

Hanes Safon Uwch (Sesiwn 1) Uned 4 – Google Slides

Hanes Safon Uwch (Sesiwn 1) Uned 4.pdf – Google Drive


Sesiwn 2 – Dydd Mawrth, 9fed Mawrth

Deunydd Gwers

e-ysgol blwyddyn 13 – Google Slides


Sesiwn 3 – Dydd Mawrth, 16eg Mawrth

Deunydd Gwers

Carlam Uned 4 c2a3 – Google Slides


Sesiwn 4 – Dydd Mawrth, 23ain Mawrth

Deunydd Gwers