Hanes UG – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Llun, 1af Mawrth

Deunydd Gwers

Hanes UG (Sesiwn 1) – Google Slides

Hanes UG – Rhestr wirio Uned 2 (Sesiwn 1).pdf – Google Drive

Hanes UG Uned 2 cwestiwn 1 (Sesiwn 1).pdf – Google Drive

Hanes UG – Trefnydd gwybodaeth Uned 2 (Sesiwn 1).pdf – Google Drive


Sesiwn 2 – Dydd Llun, 8fed Mawrth

Deunydd Gwers

e-sgol blwyddyn 12 Uned 1 – Google Slides


Sesiwn 3 – Dydd Llun, 15fed Mawrth

Deunydd Gwers

Carlam Hanes U2 C2 – Google Slides

Carlam Hanes UG Uned 2 Cwestiwn 2.pdf – Google Drive

Trefnydd gwybodaeth Uned 2 – Google Docs


Sesiwn 4 – Dydd Llun, 22ain Mawrth