Mathemateg Safon Uwch – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Mercher, 3ydd Mawrth

Deunydd Gwers

Sesiwn1_SU_EhangiadBinomaidd.pdf – Google Drive


Sesiwn 2 – Dydd Mercher, 10fed Mawrth

Deunydd Gwers

Sesiwn2_SU_FfwythiannauParthAcAmrediad.pdf – Google Drive


Sesiwn 3 – Dydd Mercher, 17eg Mawrth


Sesiwn 4 – Dydd Mercher, 24ain Mawrth

Deunydd Gwers

Sesiwn4_SU_FfracsiynauRhannol.pdf – Google Drive