Mathemateg UG – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Mawrth, 2ail Mawrth

Deunydd Gwers

Sesiwn1_UG_CymhwysoDifferuAcIntegru.pdf – Google Drive


Sesiwn 2 – Dydd Mawrth, 9fed Mawrth

Deunydd Gwers

Sesiwn2_UG_EsbonyddolALog.pdf – Google Drive


Sesiwn 3 – Dydd Mawrth, 16eg Mawrth

Deunydd Gwers

Sesiwn3_UG_GeometregCyfesurynnauCartesaidd.pdf – Google Drive


Sesiwn 4 – Dydd Mawrth, 23ain Mawrth

Deunydd Gwers

Sesiwn4_UG_ProfiRhagdybiaethau.pdf – Google Drive