TGAU Cemeg – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Mercher, 3ydd Mawrth

Deunydd Gwers

Bondio – Carlam Cymru 1 – Google Slides


Sesiwn 2 – Dydd Mercher, 10fed Mawrth

Deunydd Gwers

Bl11 – Hafaliadau asidau – Google Slides


Sesiwn 3 – Dydd Mercher, 17eg Mawrth

Deunydd Gwers

Hydrocarbonau – gwers Carlam Cymru – Google Slides


Sesiwn 4 – Dydd Mercher, 24ain Mawrth

Deunydd Gwers

Bl11 – Endo – ecsothermig – Google Slides