TGAU Cymraeg – Hydref 2021

Gwybodaeth

Dydd Llun, 15fed Tachwedd, 16:15 – 17:00

Cyflwyno ffurfiau ysgrifnenu Adran B Uned 2 ‘Disgrifio’ 

Dewis ffurf benodol a chraffu ar sut i ateb y cwestiwn 

Craffu ar enghreifftiau o’r ffurf 

Gosod Cwestiwn 

Gwybodaeth

Dydd Llun, 22ain Tachwedd, 16:15 – 17:00

Parahu i ganolbwyntio ar ffurfiau ysgrifennu Adran B Uned 2 ‘Esbonio’ 

Cyflwyno Ffurfiau penodl 

Craffu ar enghreifftiau o’r ffurfiau 

Gosod cwestiwn enghreifftiol. 

Gwybodaeth

Dydd Llun, 29ain Tachwedd, 16:15 – 17:00

Cyflwyno Adran B Uned 3  

Cyflwyno Ffurf benodol 

Craffu ar enghreifftiau o’r ffurfiau 

Gosod cwestiwn enghreifftiol. 

Gwybodaeth

Dydd Llun, 6ed Rhagfyr, 16:15 – 17:00

Craffu ar agwedd prawf ddarllen o’r papur arholiad Uned 2 

Craffu ar reolau iaith benodol 

Sut i wella fy nealltwriaeth o’r cwestiwn? 

Mae’r cynnwys ar y wefan hon, gan gynnwys testun, logos, delweddau a fideos, yn perthyn i’r prosiect e-sgol.

Fe allwch gopïo gwybodaeth o’r wefan hon i’w rhannu mewn dull proffesiynol, ond gallai unrhyw ail-fwriadu neu olygu unrhyw gynnwys, gan gynnwys delweddau a/neu fideos, heb ganiatad arwain at weithredu yn eich erbyn

The content on this website, including text, logos, images, and videos belong to the e-sgol project.

You may copy information from this website to share in a professional manner, however any re-purposing or editing of any content, including images and/or videos, without consent may result in action being taken against you