TGAU Ffiseg – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Iau, 4ydd Mawrth

Deunydd Gwers

Ffiseg TGAU (Sesiwn 1) Cyflwyniad mudiant a diogelwch – Google Slides

Ffiseg TGAU (Sesiwn 1) Mudiant a diogelwch ceir.pdf – Google Drive


Sesiwn 2 – Dydd Iau, 11eg Mawrth

Deunydd Gwers

Carlam ymbelydredd – Google Slides


Sesiwn 3 – Dydd Iau, 18fed Mawrth

Deunydd Gwers

Cyflwyniad mudiant a Grymoedd – Google Slides

Mark scheme Full.pdf – Google Drive

Grymoedd a Egni.pdf – Google Drive


Sesiwn 4 – Dydd Iau, 25ain Mawrth

Deunydd Gwers

carlam TGAU 4 ffiseg – Google Slides