TGAU Ffiseg – Hydref 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Gwybodaeth

Dydd Iau, 18fed Tachwedd, 16:15 – 17:00

Hafaliadau Egni.

Egni Cinetic.

Egni Potensial Disgyrchiant .

Gwybodaeth

Dydd Iau, 25ain Tachwedd, 16:15 – 17:00

Adolygu Rhan 1, 2 a 3 o’r maes llafur.

Gweithio drwy cwestiynau cyn bapurau.

Gwybodaeth

Dydd Iau, 2il Rhagfyr, 16:15 – 17:00 

Adolygu Rhan 1, 2 a 3 o’r maes llafur.

Gweithio drwy cwestiynau cyn bapurau.

Gwybodaeth

Dydd Iau, 9fed Rhagfyr, 16:15 – 17:00

Cyflwyniad o esblygiad cysawd yr Haul.

Cyfwlyniad o bywyd seren melyn.

Cyfwyniad o bywyd seren las.

Gweithio drwy cwestiynau cyn bapurau.

Mae’r cynnwys ar y wefan hon, gan gynnwys testun, logos, delweddau a fideos, yn perthyn i’r prosiect e-sgol.

Fe allwch gopïo gwybodaeth o’r wefan hon i’w rhannu mewn dull proffesiynol, ond gallai unrhyw ail-fwriadu neu olygu unrhyw gynnwys, gan gynnwys delweddau a/neu fideos, heb ganiatad arwain at weithredu yn eich erbyn

The content on this website, including text, logos, images, and videos belong to the e-sgol project.

You may copy information from this website to share in a professional manner, however any re-purposing or editing of any content, including images and/or videos, without consent may result in action being taken against you