TGAU Maths – Hydref 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Gwybodaeth

Dydd Llun, 15fed Tachwedd, 17:15 – 18:00

Sesiwn i atgyfnerthu’r prif dechnegau sy’n ynghlwm â chwestiynau trionglau ongl sgwâr.

Yn bennaf, byddwn yn edrych ar:

 • Theorem Pythagoras
 • Trigonometreg h.y. SOH CAH TOA.

Bydd yr enghreifftiau a ddefnyddir yn cyd-fynd â manyleb yr Haen Ganolradd a’r Haen Uwch.

Gwybodaeth

Dydd Llun, 22ain Tachwedd, 17:15 – 18:00

Ffocws – Algebra

 • Symleiddio
 • Ffactorio
 • Datrys Llinol

Gwybodaeth

Dydd Llun, 29ain Tachwedd, 17:15 – 18:00

Ffocws – Siâp

 • Ciwboid
 • Cyfaint
 • Arwynebedd

Gwybodaeth

Dydd Iau, 9fed Rhagfyr, 17:15 – 18:00

Sesiwn i atgyfnerthu’r prif dechnegau sy’n ynghlwm â chwestiynau trionglau sydd heb ongl sgwâr.

Yn bennaf, byddwn yn edrych ar:

 • Y Rheol Sin
 • Y Rheol Cosin
 • Y Rheol Arwynebedd

Bydd yr enghreifftiau a ddefnyddir yn cyd-fynd â manyleb yr Haen Uwch.

  Adnoddau

  Mae’r cynnwys ar y wefan hon, gan gynnwys testun, logos, delweddau a fideos, yn perthyn i’r prosiect e-sgol.

  Fe allwch gopïo gwybodaeth o’r wefan hon i’w rhannu mewn dull proffesiynol, ond gallai unrhyw ail-fwriadu neu olygu unrhyw gynnwys, gan gynnwys delweddau a/neu fideos, heb ganiatad arwain at weithredu yn eich erbyn

  The content on this website, including text, logos, images, and videos belong to the e-sgol project.

  You may copy information from this website to share in a professional manner, however any re-purposing or editing of any content, including images and/or videos, without consent may result in action being taken against you