Aelodau’r Bwrdd Prosiect

Gwion Dafydd

Trosolwg o’r Prosiect

Meinir Ebbsworth

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a Diwylliant Ceredigion

Llifon Ellis

Pennaeth Strategol e-sgol

Siwan Jones

Pennaeth Cynllunio y Gymraeg mewn Addysg, Is-adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru

Gareth Lanagan

Ymgynghorydd y Prosiect

Anwen Orrells

Rhelowr Gwasanaethau Cefnogi Addysg Powys

Barry Rees

Cyfarwyddwr Corfforaethol Ceredigion

Bethan Webb

Dirprwy Gyfarwyddwr Isadran y Gymraeg Llywodraeth Cymru

Ifan Williams

Arweinydd Llywodraeth Cymru ar e-sgol