Pwnc: Busnes

Sut wnaeth eich ysgol hysbysu’r cyrsiau e-sgol? Mewn nosweithiau agored y 6ed dosbarth

Pam wnaethoch chi benderfynu dewis astudio cwrs e-sgol, a beth yw’r manteision? Roeddwn yn mwynhu busnes fel pwnc yn TGAU ac eisiau astudio’r pwnc yn y chweched dosbarth, ac roeddwn yn meddwl y pwnc yn bwysig ac yn diddorol.

Pa betrusiadau oedd gennych chi am astudio cwrs e-sgol, a sut ydych chi’n teimlo am y rhain nawr? Yn y dechrau roeddwn i’n pryderu bod y gwersi yn cael ei dysgu arlein, ond mae’r petrusiadau yma wedi mynd diflannu gan fod y gwersi byw yn gweithio yn effeithiol.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i fyfyrwyr eraill sy’n ystyried astudio cwrs(cyrsiau) e-sgol? Wrth siarad am busnes fel pwnc e-sgol, mae’r cwrs yn ddiddorol iawn ac mae’r athro yn dda – mae e-sgol yn ffordd dda i’r ysgol gael mwy o amrywiaeth o bynciau.